Pakeitimai dėl triušmo lygio statybose

Pakeitimai dėl triušmo lygio statybose

Natūralu, kad artėjant pavasariui, padaugėja ir statybos darbų. Statybos paprastai mielas darbas yra tik šį darbą dirbantiems, o  aplinkiniams, kurie turi kentėti stiprų keliamą triukšmą dažnai tampa tik eiliniu galvos skausmu.

Nuo šių metų pradžios yra keli svarbūs pakeitimai, vienas jų – prailgintas ramybės laikas viena valanda.

Dabar dienos metas yra nuo 7 iki 19 val., vakaras nuo 19 iki 22 val., naktis nuo 22 iki 7 val. Statybų metu gyvenamosiose vietose, bei aplinkoje keliamas triukšmas negali viršyti garso lygio normų: dieną ne daugiau kaip 40 decibelų, vakare ne daugiau kaip 35 decibelų ir naktį ne daugiau 30 decibelų. Apie keliamą triukšmą gyvenamojoje vietoje ypatingai tada, kai yra viršijamos keliamo triukšmo normos gyventojai gali kreiptis į savivaldybės statybos darbų triukšmo kontrolierius arba į pareigūną atsakingą už statybos darbus vykdomus gyvenamojoje vietoje ar gyvenamosiose teritorijose. Neretai statybų metu sukeliamas triukšmas viršija garso lygio ribas  ir retas, kuris pagalvoja apie pasekmes, kurios nebus malonios.

Nesilaikant šių nurodymų yra galimas įspėjimas arba piniginė bauda.

Svarbu planuojant statybos ar remonto darbus yra informuoti triukšmo kontrolierius apie planuojamus statybos, remonto darbus ne mažiau kaip prieš septynias dienas.

Pranešime turi būti nurodyta keliamo triukšmo lygis, vieta, valandų trukmė per parą ir triukšmo valdymo priemones. Kontrolieriai gali vykdyti planuotus ir neplanuotus patikrinimus, o aptikus pažeidimų numatomas įspėjimas ar piniginė bauda.